Lọc phòng sơn, Cuộn lọc sợi thủy tinh
- Lọc phòng sơn, Cuộn lọc sợi thủy tinh

Lọc phòng sơn, Cuộn lọc sợi thủy tinh

Lọc phòng sơn, phòng sấy

Ứng dụng: được lắp trực tiếp trong phòng, tại trần phòng, tường phòng, hoặc tại AHU hồi gió, có tác dụng lọc các hạt bụi sơn.

Lọc phòng sơn có 2 loại cơ bản:

- Dạng tấm

Model tiêu biểu: DNS 6000, AmerKleen, CG Series, AG28, Frontline...

- Dạng cuộn

Model tiêu biểu: Roll-O-Mat

Technical Data:
Type PaintStop: Green
Thickness (mm): 50 (2") - 90 (4")
Face Velocity (m/s): 0.7 - 1.75 0.7 - 1.75
Initial Resistance (Pa): 6 - 30 10 - 40
Recommended Final Resistance (Pa): 80-130
Airflow per m2 (m3/h): 2500 - 6300 2500 - 6300
Paintspraying Retaining Capacity(g/m2): 3500 5900
Paint Overspray Arrestance (%): 90-95 90-95
Temperature Limits (°C): -15 to +80 -15 to +80
Media Colour: white, green tint air leaving side

Kích thước

1m x 50m x 50mm (WxLxD)

1m x 50m x 90mm (WxLxD)

Copyright © 2009
HOP NHAT ® Air Filter Industry Limited. may nen khi
Visited :
94938   
Developed By :